På Gång

Från folkhälsomyndighetens sida

“Evenemang

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare är förbjudna även under sommaren. Arrangörer av olika typer av evenemang ansvarar för att bedöma risker och anpassa verksamheten för att förebygga smittspridning.

Du bör avstå från att delta i större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – även under sommaren.

Här finns ett verktyg för att bedöma risker för smittspridning och du kan läsa mer om vad som gäller för tillställningar och sammankomster”